Vývoj materiálů

Úvod » Služby » Vývoj materiálů

Naše technické centrum je vybaveno technologiemi, které nám dávají možnosti vyvíjet materiály přímo dle požadavku zákazníka.

Od standardních aplikací, po speciály vyznačující se například nehořlavostí, barevnou stálostí, speciální barvou nebo specifickými procesními vlastnostmi, jako je zlepšená odformovatelnost , snížená adheze vůči kovovým povrchům plastifikačních válců a s tím související dobrá zatékavost. Tyto aspekty nám rozšiřují portfolio aplikací, které jsme schopni stabilně zajišťovat. 

Nedílnou součástí práce oddělení vývoje je sledování, testování, kontrola mechanických, fyzikálních a teplotních vlastností materiálů.


Národní projekty Remarkplast s.r.o.

Kromě vývoje materiálů na míru zákazníka se firma Remarkplast s.r.o. zapojuje taktéž do technologického a materiálového vývoje polymerů v rámci dotací a grantových pobídek.

Projekt TAČR Zéta (2018 – 2019)

Recyklace odpadních polykarbonátů a vývoj pokročilých termoplastických blendů s podílem polykarbonátů využitelných v primárních výrobních aplikacích

Projekt MPO č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009606 (2017)

Zhodnocování technologických a zpracovatelských vlastností odpadních polyolefinů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

imgEF

Kontakt

Remarkplast s.r.o.
Luká 152
783 24 Luká
Česká republika

00420 582 383 680
info@remarkplast.cz

Remarkplast Slovakia, s.r.o.
Štúrova 1249
952 01 Vráble
Slovenská republika

00421 377 884 865
info@remarkplast.sk

Mapa

Mapa