Budoucnost je v recyklaci

Remarkplast HOLDING je seskupení firem zabývající se výrobou, vývojem a prodejem termoplastů v podobě kompaundů, re-kompaundů a regranulátů.

Již téměř 30 let jsme lídři v oboru na území České republiky a Slovenska. Spolupracujeme s významnými výrobci technických výlisků v automobilovém, elektrotechnickém, strojírenském a spotřebním průmyslu.

Moderní technologie, dvoušnekové extrudery, nezávislá akreditovaná laboratoř Testpolymer EU s.r.o. a mnohaleté zkušenosti nám umožňují dodávat kvalitní řešení zákazníkům na míru.

Seskupení firem Remarkplast HOLDING

Remarkplast HOLDING reprezentuje společné obchodní označení produktů a služeb následujících společností: Remarkplast s.r.o.; Remarkplast compounding a.s.; Remarkplast Services s.r.o.; Remarkplast Property s.r.o.; Remarkplast Slovakia, s.r.o.; Remarkplast compounding, s.r.o.

Remarkplast HOLDING není společností dle zákona o obchodních korporacích ani společností občanského práva. Při všech právních jednáních vystupují jednotlivé společnosti samostatně.

Remarkplast s.r.o.

Výrobní společnost Česká republika

  • výroba regranulátů, re-kompaundů, kompaundů
  • logistika
  • nákup vstupních surovin

Remarkplast Slovakia s.r.o.

Výrobní společnost Slovensko

  • výroba regranulátů, re-kompaundů, kompaundů
  • logistika
  • nákup vstupních surovin

Remarkplast compounding a.s.

Obchodní společnost Česká republika

  • prodej regranulátů, re-kompaundů, kompaundů
  • vývoj

Remarkplast compounding s.r.o.

Obchodní společnost Slovensko

  • prodej kompaundů, re-kompaundů, regranulátů

Historie firmy

Vznik firmy se datuje k roku 1994, kdy aktuální a stále jediný vlastník společnosti začal podnikat pod značkou Remark. Díky neustálým investicím se firma dynamicky vyvíjela až do současné podoby. Nyní zaměstnáváme více než 350 zaměstnanců v 6 pobočkách v České republice, Slovensku a Německu.

Jak šel čas

Jsme na trhu od roku 2001. Ale historie naší firmy se začala psát ještě o několik let dřív.

1994 Ing. Petr Vydržel, Remark

2001 Vznik společnosti Remarkplast

2006 Remarkplast Slovakia

2010 Testpolymer EU

2016 Remarkplast Compounding

2017 Remarkplast Group

2020 Remarkplast Compounding Germany

2022 Remarkplast Compounding Slovakia

Naše milníky

Od prvních podnikatelských kroků až po holdingovou společnost: naši historii píšeme již od roku 1994.

1994 Ing. Petr Vydržel, Remark

2001 Remarkplast

2006 Remarkplast Slovakia

2010 Testpolymer EU

2016 Remarkplast Compounding

2017 Remarkplast Group

2020 Remarkplast Compounding Germany

2022 Remarkplast Compounding Slovakia

Splňujeme tyto požadavky

Jsme držiteli certifikátů systému kvality ISO 9001 a systému managementu ochrany životního prostředí ISO 14001. Splňujeme taktéž minimální požadavky IATF – MAQMSR.

ISO 9001

ISO 14001

IATF

ISO 9001

ISO 14001

IATF

Poznejte nás víc

Udržitelná budoucnost je pro nás důležité téma. Investujeme do nových technologií a také do našich zaměstnanců. Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Chceme být nejen spolehlivým obchodním partnerem a zaměstnavatelem, ale také dobrým sousedem.

Remarkplast Holding se zapojil do charitativního běhu pro Světlušku

Remarkplast Holding se zapojil do charitativního běhu pro Světlušku

Víte, že ty nejlepší nápady vznikají ve firemní kuchyňce u kávy? Nápad zúčastnit se společně nějakého běžeckého závodu pochází právě odtamtud. A proč zároveň neudělat něco pro dobročinnost? Tak se zrodil plán – zapojit se do charitativního běhu pro Světlušku,...

Abychom dovedli pomoci

Abychom dovedli pomoci

V průběhu ledna u nás probíhalo školení první pomoci. Doufejme, že osvojené znalosti budeme používat co nejméně, ale jsme rádi, že je máme.

FV Remarkplast Property s.r.o. – Bohuslavice CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000530

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavést efektivnější hospodaření s energií formou instalace fotovoltaické elektrárny a využití této energie. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Úspory energie Remarkplast
Property s.r.o. CZ.01.04.01/01/22_006/0002343

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je realizace opatření pro snížení energetické náročnosti řešených objektů.
Řešeným objektem je administrativní budova a výrobní hala společnosti Remarkplast Property s.r.o. v Bohuslavicích.