O nás

Úvod » O nás

Remarkplast s.r.o.

Společnost Remarkplast s.r.o. oznamuje změny ve své organizační struktuře v oblasti holdingového uspořádání, jež bude známo jako Remarkplast Group a.s. Nová struktůra vychází z plánované reorganizace produktových a marketingových aktivit společnost s cílem zefektivnit jak všechny interní procesy, tak užší zaměření na dosažení strategických zájmů. Jsme přesvědčeni, že provedené strukturální změny jsou krokem k dalšímu zkvalitnění našich služeb.

Společnosti jsou rozděleny do tří dceřiných společností - Remarkplast s.r.o., Remarkplast Slovakia s.r.o., Remarkplast compoundig a.s.

Obchodní aktivity společnosti Remarkplast s.r.o. přebírá obchodní společnost Remarkplast compounding a.s. s organizační složkou na Slovensku. Výrobní aktivity zůstávají i nadále pod společností Remarkplast s.r.o. a Remarkplast Slovakia s.r.o.

Struktura skupiny

Organizační struktura holdingu Remarkplast Group a.s je následující:

  • Remarkplast Group a.s. - holdingová společnost, Česká republika
  • Remarkplast s.r.o. - dceřiná společnost, Česká republika
  • Remarkplast Slovakia s.r.o. - dceřiná společnost, Slovenská republika
  • Remarkplast compounding a.s. - dceřiná společnost, Česká republika
  • Remarkplast compounding a.s., organizačná zložka - dceřiná společnost, Slovenská republika

Remarkplast GROUP


Informace ze zákona


Remarkplast Group a.s. - holdingová společnost, Česká republika

Adresa společnosti: Bohuslavice 123, 798 56, Česká republika
DIČ: CZ04872657, IČO: 04872657
Registrace: OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka 7501 B

Remarkplast s.r.o. – dceřiná společnost, Česká republika

Adresa společnosti: Luká 152, 783 24, Česká republika
DIČ: CZ25896547, IČO: 25896547
Registrace: OR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 24632 C

Remarkplast Slovakia s.r.o. - dceřiná společnost, Slovenská republika

Adresa společnosti: Štúrova 1249, 952 01 Vráble, Slovenská republika
DIČ: SK2022220145, IČO: 36656607
Zapsaná v OR Okresního soudu Nitra, oddíl: Sro, Vložka č. 24764/N

Remarkplast compounding a.s. - dceřiná společnost, Česká republika

Adresa společnosti: Bohuslavice 123, 798 56, Česká republika
DIČ: CZ04469577, IČO: 04469577
Registrace: OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka 7402 B

Remarkplast compounding a.s., organizačná zložka - dceřiná společnost, Slovenská republika

Adresa společnosti: Štúrova 1249, 952 01 Vráble, Slovenská republika
DIČ: SK4120040815, IČO: 50235311
Zapsaná v OR Okresního soudu Nitra, oddíl: Po, Vložka č. 10301/N

Dotace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008821

Kontakt

Remarkplast s.r.o.
Luká 152
783 24 Luká
Česká republika

00420 582 383 680
info@remarkplast.cz

Remarkplast Slovakia, s.r.o.
Štúrova 1249
952 01 Vráble
Slovenská republika

00421 377 884 865
info@remarkplast.sk

Mapa

Mapa