Akademie pro mistry a vedoucí

20/03/2024

Firma Remarkplast investovala v roce 2023 nemalé prostředky nejen do technologií a technického vybavení, ale i do vzdělávání. Kromě řady odborných seminářů dle profesního zaměření odstartovala v září 2023 v Bohuslavicích i Akademie pro mistry a vedoucí zaměstnance. Cílem školení byl rozvoj klíčových dovedností vedoucího s důrazem na vedení lidí a komunikaci.

Deset vybraných účastníků absolvovalo celkem 5 školících dnů pod vedením lektorů z DMC management consulting. Během tohoto školení se naši mistři a vedoucí dozvěděli nejen o nejlepších praktikách v oblasti komunikace, ale také o tom, jak lépe rozumět potřebám a očekáváním jednotlivých členů jejich týmů. Toto školení bylo příležitostí k posílení dovedností, které jsou klíčové pro konstruktivní spolupráci a dosahování vynikajících výsledků. Součástí školení byla i závěrečná prezentace a návrhy zlepšení, které by chtěli implementovat na svých odděleních.

Postřehy od účastníka:

Jedna z věcí, kterou mi Akademie dala je nový pohled na to, jak je možné komunikovat nejen s podřízenými, ale i nadřízenými. Že je velmi důležité si vyslechnout druhou stranu, zjistit si všechna potřebná fakta a nerozhodovat se unáhleně.

Důležité bylo i zjištění, že je někdy potřeba jednu věc vysvětlit několika různými způsoby a někdy stačí změnit jen drobnost, aby druhá strana lépe pochopila, v čem je problém a jak ho můžeme jednoduše vyřešit. Ne všechny problémy jsou jednoduše řešitelné, ale díky této akademii pro mě bude bezesporu mnohem snazší nalézt cestu k jejich řešení. Jsem velice rád za možnost něco takového absolvovat, a to hlavně díky podání lektorky Ivy Berné.

Mohlo by se vám také líbit

V naší firmě a v okolí se stále něco děje. Mrkněte na některý z našich dalších článků a přečtěte si zajímavosti ze světa Remarkplast.

Remarkplast Holding se zapojil do charitativního běhu pro Světlušku

Remarkplast Holding se zapojil do charitativního běhu pro Světlušku

Víte, že ty nejlepší nápady vznikají ve firemní kuchyňce u kávy? Nápad zúčastnit se společně nějakého běžeckého závodu pochází právě odtamtud. A proč zároveň neudělat něco pro dobročinnost? Tak se zrodil plán – zapojit se do charitativního běhu pro Světlušku,...

Abychom dovedli pomoci

Abychom dovedli pomoci

V průběhu ledna u nás probíhalo školení první pomoci. Doufejme, že osvojené znalosti budeme používat co nejméně, ale jsme rádi, že je máme.

8. března jsme oslavili MDŽ

8. března jsme oslavili MDŽ

Také v Remarkplastu jsme oslavili MDŽ jak se sluší a patří. Mužští kolegové popřáli kolegyním ke svátku a předali kytičky primulek.